ඇණ දැන්වීම

Posted: January 3, 2011 in කවි

(සෞදියේ දී ඇණ ගසා පීඩාවට ලක් කළ ලාංකේය ස්ත‍්‍රියක)
– මේ ඒ ඇසුරින් ලියවුණු කවියක් නොවේ. වෙළද දැන්වීමකි.

සෞදියේ නැත්නම්
ඇනවුම් කරන්න
සවුදිය පුරමින්
අපි ගැසු ඇණ තිබේ
තොග පිටින්

කල්වාරි කන්ද මුදුනේ
දෙවියන්ගේ පුතු පවා
සිදුරු කළ
මෙහි තිබේ ඇණ
නොනැමෙන
යළි උත්ථානය …?
පව්කාර කතාවක් එය
වෙන ඇණ කොම්පැනියක

සම්, මස්, නහර විද
ඇට සිදුරු කර
ඇට තුළට වැද
යළි උත්ථානයට ඉඩ නො දෙන
ඇණ
අපේ අළුත් ම අළුත් ඇඞ්’ඩෙක

ඔළුවට පරාල ඇණ
ඇස් දෙකට අගල් දෙක – කද මහත
නියපොතු අස්සෙන්
විදිය හැකි ය සීරුවට
ටින්ටස්
දන්නවද ත‍්‍රීමා…?

අවැසි නම්
සැපයිය හැකි ය
පුහුණු කළ ඇණ ගසන්නන් වුව
නොමිලේ ම
89 ටත් කලින් සිට පුරුදු කළ

ඇණ
ගහගන්න
තැන් නැත්තං
ඔළුත් එවන්නං
දෙගුණයක් ඇසුත්
විසිගුණයක් නියපොතු සමග

සැළකිය යුතු යි
වැදගත් ම දේ
මේ ඔළුවලට ම බව
තනා ඇත්තේ
මේ ඇණ

ලක්ෂාන් මධුරංග වික‍්‍රමරත්න –

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s