පිළිරුව

Posted: May 10, 2011 in කවි

‘‘ සෝමෝසා විසින් සෝමෝසා ක‍්‍රීඩාංගනයේදී සෝමෝසා පිළිරුව විවෘත කරනු ලැබීය’’
                                                                                                              ප‍්‍රවෘත්තියක්. 24

නුඹ විසින් මා වෙනුවෙන්
මේ පිළිරුව තනන ලදැයි නොසිතමි මම්
මා අණ දුන් බව
එය තනවන්නට
මා දන්නා බැවිනි.

වැජඹෙමිය ද අනාගත පරපුර තුළ,
මේ පිළිරුවෙන්
නැත මායාවක් ම’සිත
දනිමි මම යම් දිනෙක
ජනතාව විසින් මෙය
බිම හෙලා දමන බව.

මා මියගිය පසු
නුඹ මා වෙනුවෙන්
නොතනන මේ සමරුව
‘‘ ජීවිත සමය තුළම
තනවා ගනවි යැයි’’
සිතුවා ද නොවේ.

තැනවූයේ මා එය
දන්නා බැවිනි හොදහැටි
නුඹ හැම වෙර බදින බව
මා පිළිරුවට.

ආර්නෙස්තෝ කාදිනෙල්
පරිවර්ථනය
මාලනි ගෝවින්නගේ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s