ලෝක සාම දිනයේදී අපි “පිහි” ප්‍රදර්ශනය කරමු

Posted: September 21, 2011 in ක‍්‍රියාකාරකම්
CYBER SHORT FILM FESTIVAL

අද ලෝක සාම දිනයයි. ඉතිං සාමය පතන සැමදෙනා වෙනුවන්, ලාංකීය සමාජය තුළ නිදන්ව පවතින වාර්ගික කෝපය සහ වෛරය පිළිබඳ දෙමළ තරුණ සිනමා කරුවෙකුගේ සිනමා අත්දැකීමක් අපි අද බෙදාගන්න හිතුව. 
KNIVES
අධ්‍යක්ෂණය – ජේ. පී. ජේ. ආනන්දරමනන්
චිත්‍රපටය නැරබීමට අපගේ Blogspot අඩවියට මෙතැනින් පිවිසෙන්න>>>http://novembermovement2005.blogspot.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s